Baha'i Denkbilder
Bahá'í? Bahá’u’lláh? Gott? Offenbarung? Religion? Utopie? Mensch? Sterben? Zufälle?

INTRO
BILDERVERNUNFT UND GLAUBE
SCHLÜSSELBEGRIFFE
VORTRÄGE
BAHAIQUEST MAGAZINE logo quest

 © GCV


LEZINGEN

 

SCRIPTS

© 2009 - Gunter C. Vieten

In deze rubriek verschijnen teksten die als grondslag hebben gediend voor recente inleidingen, lezingen, colleges.
Gunter C. Vieten is na afspraak als spreker beschikbaar voor bahá’í firesides, openbare momenten of denkdagen waar aspecten van het Bahá'í-geloof aan de orde komen.

INHOUD

 

DE CRISIS BINNEN DE CRISIS

De jongste geldcrisis werd door de Engelse socioloog Lord Ralf Dahrendorf spontaan omschreven als “een fiasco van de vrijheid”.
Hij oordeelde: “Tot de vrijheid behoren nu eenmaal crises van de vrijheid.” In werkelijkheid is het liberalisme de laatste 19e-eeuwse heilsleer die geen heil heeft gebracht.

[meer ->]

 

Het geloof van het ongeloof berust op de veronderstelling dat het wonderwerk van de levende natuur een uitvloeisel is van een moleculaire toverdans. In werkelijkheid bewijst de evolutietheorie de oorsprong van het leven noch de menswording uit lagere soorten. Er is iets geevolueerd dat er al was - een bezielde, levende, dynamische schepping.

[meer ->]

 

Eine Initiative von Gunter C. Vieten und niederländischen Bahá’ís und Freunden
Design durch René Steiner von Steiner Graphics, Genf – Toronto